Tham dự ra mắt đĩa than Mùa thu ru em – Bằng Kiều
Anh Duy Audio, Bình Thạnh, TP.HCM

Hình ảnh thực tế Tham dự ra mắt đĩa than Mùa thu ru em – Bằng Kiều tại Anh Duy Audio

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *