Hệ thống âm thanh thương mại Bose cho nhà hàng
Cơm gà Thượng Hải, Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCMDự án kinh doanh, 7