Dàn nghe nhạc Hi-End Accuphase – Sonus Faber
Căn hộ Riverpark Residence, Quận 7, TP.HCMDàn âm thanh, 13
Dàn nghe nhạc Hi-End Tannoy – Accuphase
Căn hộ Estella Heights, Quận 2, TP.HCMDàn âm thanh, 11
Dàn nghe nhạc Hi-end Accuphase – Tannoy
Căn hộ The Panorama, Quận 7, TP.HCMDàn âm thanh, 12
Dàn nghe nhạc Hi-end Accuphase – Tannoy
Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCMDàn âm thanh, 14