Phòng phim phong cách lạ mắt, độc đáo
Tulsi Shyam, Ấn Độ

Nguồn trích dẫn từ website: https://www.houzz.in/
The residence is the one laid down according to Vastu Shastra in which the central space is to be kept open.

Hình ảnh Phòng phim phong cách lạ mắt, độc đáo tại Tulsi Shyam, Ấn Độ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *